Att kunna framföra båten säkert är en viktig kunskap som du får genom övning. Men det går också att skaffa sig nautisk kompetens vad gäller det teoretiska, för det finns ju sådant också. Utbildning för fritidsbåtsägare finns som ett första steg det så kallade förarbeviset. Det kan ses som en sorts körkort för båtägare och ger en jättebra grund att stå på. Det här är en utbildning som ges av många studieförbund och förutom allmänna tips får du även lära dig många nautiska begrepp.

Fritidsskepp

Om du har en riktigt stor båt, över 15 meter lång så klassas det som fritidsskepp och då måste det registreras i fartygsregistret. För så här stora båtar räcker det inte med förarbevis utan då krävs kustskepparintyg eller högre nautisk kompetens.

Radarintyg

Använder du radar i båten, kanske tillsammans med GPS är det värdefullt att komplettera med radarintyg. Det handlar förstås inte bara om intyget i sig utan om den kompetens du får att bättre tolka radarbilden och hur du ska använda olika inställningar för att hela tiden kunna se vad som är vad i båtens färdområde.

Förarbevis vattenskoter

Helt nytt är ett förarbevis för vattenskoter som infördes förra året. Detta intyg kan du ta när du fyllt femton år. Utbildningen handlar mycket om personlig utrustning, säkerhetstänk och körteknik.

VHF-certifikat eller SRC

Att kunna kommunicera från båten är viktigt. Visst kan mobiltelefonen användas i stora delar av våra kustvatten men på vissa håll är kommunikationsradio bättre. Har du en sådan ombord ska du också ta det här certifikatet för att lära dig göra anrop på rätt sätt och kanske också förstå Sjöräddningens roll i eventuella nödsituationer.