Jo, det kan räcka med gott sjömanskap också om du nu inte har möjlighet att skaffa formella certifikat. Bara du inte har för stor fritidsbåt så finns inga krav på formell utbildning. Men alla som färdas på sjön ska tillämpa det här med sjövett och gott sjömanskap. Här går vi igenom lite vad det handlar om.

 • Ta ansvar för att båten är sjöduglig och inte överlastad
 • Se till att det finns flytvästar och annan säkerhetsutrustning ombord
 • Tala om ditt färdmål i förväg till folk i land. Meddela alltid om du ändrar dig.
 • Håll koll på väderutsikterna
 • Ligger du i naturhamn så tar du med dig skräpet hem
 • Ge dig inte ut på större vatten än båten och du själv klarar av
 • Håll ständig uppsikt horisonten runt, gäller även om du har GPS ombord
 • Passera inte för nära andra båtar. Visa hänsyn.
 • Lär dig väjningsreglerna och använd dem
 • Sakta ner när det behövs, titta på dina egna svall så de verkligen minskar bakom dig
 • Visa tydligt vart du ska åka, tydliga kursändringar
 • Hjälp andra båtägare på sjön så väl som i hamnen
 • Använd dina fendrar när du lägger till
 • Gå för motor i trånga passager även om du seglar annars