De flesta av oss köper ett antal bilar under vår livstid. Bilen är för många ett nödvändigt verktyg för att få livspusslet att gå ihop. Det är betydligt färre som någon gång köper en båt. De flesta som köper en båt gör dessutom detta på grund av ett fritidsintresse och inte på grund av att båten behövs i vardagen. Det kan mot denna bakgrund kanske tyckas långsökt att finna likheter mellan att köpa en bil och köpa en båt. Men granskar man de två köpen lite närmare är likheterna faktiskt fler än skillnaderna.

Likheter i det juridiska regelverket

Ur juridisk synvinkel är det inte någon större skillnad mellan att köpa en bil, en båt eller till exempel en bokhylla. I juridikens värld är samtliga dessa föremål att betrakta som lösöre. Det finns således inte någon särskild lagstiftning för köp av båt eller bil. Detta innebär att det är köplagens bestämmelser som gäller, om det är en konsument som köper från en konsument eller om det är en näringsidkare som köper från en näringsidkare. Är det å andra sidan en konsument som köper från en näringsidkare är det konsumentköplagens bestämmelser som är tillämpliga.

Är du konsument och köper din bil eller din båt från en näringsidkare har du som konsument ett starkt skydd. Upptäcker du något fel på det objekt som du har köpt är utgångspunkten generellt att det är säljaren som bär risken. Det innebär att det är säljaren som ska åtgärda felet, ge dig avdrag på priset och vid allvarliga fel kan köpet helt gå åter.

Köper du från en privatperson måste du vara betydligt mer uppmärksam och noggrann. Utgångspunkten är att du har en skyldighet att noggrant undersöka bilen eller båten innan du genomför köpet. Hittar du ett fel efter köpet är huvudregeln att du inte kan åberopa ett fel som du borde ha upptäckt när du gjorde din undersökning.

Ungefär samma pris

Priset är självfallet beroende på vilken modell man väljer. En Ferrari kostar betydligt mer än vad än Maxi-båt från 70-talet kostar. Men en billig bil kostar ungefär detsamma som en billig båt. Bortser man från de största båtarna och yachterna är priset dessutom ungefär detsamma för en bättre bil som för en bättre båt. Det är fullt möjligt att köpa en begagnad bil som fortfarande rullar någorlunda väl för drygt 20 000 kronor och det är även det pris man får räkna med för en mindre båt som fortfarande flyter hjälpligt.

I princip samma typ av finansiering

Även finansieringen bär stora likheter. Det är ofta samma typer av lån för att finansiera köpet av en bil som för att finansiera köpet av en båt. I grund och botten är det fråga om vanliga in blanco-lån eller kontantlån, som den här typen av lån ofta benämns. Villkoren för lånen i form av såväl räntor som avgifter och avbetalningstid är ungefär desamma, även om det ibland är möjligt att erhålla en längre avbetalningsplan vid köp av en båt.